Particuliere diensten

Verkeersongeval, echtscheiding, bouwproblemen, ... We staan u graag bij.

Familie- en jeugdrechtFamilie- en jeugdrecht

Wanneer mensen huwen of gaan samenwonen, hebben zij steeds de intentie de relatie levenslang te laten duren. Na verloop van korte of lange tijd echter, beslissen sommige koppels om uiteen te gaan. Dergelijke breuk gaat niet alleen gepaard met emotionele zorgen, maar ook met materiële en financiële zorgen. Wie zal de gezamenlijke verblijfplaats verlaten? Wie behoudt de wagen? Hoe zal de regeling betreffende de kinderen verlopen? Wat met de leningen? Hoe zullen de goederen definitief verdeeld worden? … In eerste instantie proberen de partijen die uiteengaan een akkoord te treffen, doch indien dit niet lukt zijn zij op de Rechtbank aangewezen.

Wij kunnen u met onze opgebouwde expertise in deze materie bijstaan in volgende procedures: echtscheiding met onderlinge toestemming echtscheidingsprocedure via de Rechtbank (op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk) beëindiging wettelijke samenwoning voorlopige maatregelen via de Vrederechter of in kortgeding verblijfsregeling kinderen onderhoudsbijdragen kinderen persoonlijke onderhoudsuitkering grootouderlijk contactrecht afstammingsprocedures adoptie ... Wij geven steeds advies vooraleer één van de partijen beslist de relatie stop te zetten. Op die manier is deze persoon voorbereid en weet hij/zij wat komen zal.

Ook adviesverlening omtrent regelingsakten voorafgaand aan de te bekomen echtscheiding met onderlinge toestemming behoort tot één van de aangeboden diensten. Uiteraard toetsen wij steeds de mogelijkheid af van een bemiddeling en proberen wij zo mogelijks conflicten minnelijk op te lossen alvorens de stap naar de Rechtbank te zetten.

 

  Maak een afspraak