Dienstenwetgeving

INFORMATIEVERSTREKKING CONFORM DE DIENSTENWET

1. Algemeen

De advocaat als dienstverstrekker valt onder de toepassing van de twee wetten van 26 maart 2010 (B.S. 30.04.2010) betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 van de Grondwet. Zij zijn de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG en zijn retroactief in werking getreden op 28 december 2009.

Deze wetten werden intussen grotendeels geïntegreerd in het boek III van het Wetboek Economisch Recht dat op 09.05.2014 in werking is getreden.

In het kader van deze wetgeving is elke dienstverstrekker, waaronder ook BVBA JURIZON (hierna JURIZON) verplicht u bepaalde informatie te verstrekken.

2. Concreet

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van het kantoor JURIZON. U kan bij ons kantoor terecht voor onder meer:

bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen

juridisch advies

bijstand en vertegenwoordiging voor alle rechtbanken in België, en voor de buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten.

BVBA JURIZON is gevestigd te 8980 ZONNEBEKE, Kleine Molenstraat 2 KBO nr. 0690.965.246.

Voor bijkomende informatie of voor eventuele klachten kan u bij ons terecht via:

BVBA JURIZON, Kleine Molenstraat 2, 8980 ZONNEBEKE

T (0)51 79 12 30

F (0)51 79 12 31

advocaten@jurizon.be

3. Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat behorende tot het BVBA JURIZON blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door de advocaten van BVBA JURIZON onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

Deze verzekeringspolis, waarvan NV AMLIN EUROPE, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, de leidende verzekeraar is, verleent iedere advocaat van BVBA JURIZON een basisdekking van 2.500.000 EUR per schadegeval via de collectieve polis van de balie en een excedent van 5.000.000 EUR. of samen maximum 7.500.000 EUR.

Deze dekking is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die BVBA JURIZON of hun advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een beperkt aantal uitzonderingen zoals voorzien in de verzekeringspolis.

Geen van de advocaten van BVBA JURIZON maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling IEPER bevoegd.